Подай сигнал

Изпрати
Подай сигнал

Управление на БАРПТЛ

БАРПТЛ е неправителствена организация, която работи в защита на обществения интерес за обезпечаване на достъпа до лекарства. Управлението на асоциацията се осъществява от Управителен съвет и Изпълнителен директор.

Боряна Маринкова
Изпълнителен директор на БАРПТЛ
b.marinkova@parallel-trade-development.org

 

Боряна Маринкова e изпълнителен директор на Българската асоциация за развитие на паралелна търговия с лекарства (БАРПТЛ). 

Маринкова отговоря за изпълнението на целите на БАРПТЛ, които са обезпечаване на достъпа на българските пациенти с лекарствени продукти и търсене на решения за бързо и устойчиво преодоляване на недостига им. Има 11 години опит като маркетинг директор на "Токуда болница". В периода 2012 – 2017 година оглавява връзките с обществеността на Националното сдружение на частните болници. Завършила е магистратура по маркетинг в УНСС през 2004 след бакалавърска програма по Икономика на масмедиите отново в УНСС. Преминала е две сертификационни програми в BEIED - Professional Marketing Management и Professional Executive Management през 2015. Доктор е по Публична администрация в УНСС след защита на дисертация на тема "Управление на кризите в публичното здравеопазване с маркетингов подход" с фокус върху недостига на лекарства през 2022 година. Автор е на публикации, посветени на кризисните ситуации в здравеопазването, изследващи техния генезис, типология и протичане в търсене на ефективни методи за кризисен мениджмънт и превенция. Маринкова е и хабилитиран преподавател по Интегрирани маркетингови комуникации и Управление на кризи в здравеопазването.