Подай сигнал

Изпрати
Подай сигнал

Цели и действия на Европейската асоциация на еврофармацевтичните компании

Основната цел на Достъпни лекарства Европа е да даде възможност, да защити и насърчи паралелното разпространение на лекарствени продукти. Асоциацията се ангажира със свободната търговия в рамките на ЕИП, конкуренцията на европейския единен пазар и с изграждането на функциониращ вътрешен пазар на ЕС.

За да постигне целите си и да подкрепи бизнеса на членовете си, АМЕ предприема следните действия:

  1. Анализ на дейности и инициативи в областта на паралелната дистрибуция на лекарства
  2. Предоставяне на платформа за членовете да общуват, да събират информация и да споделят опит
  3. Извършване на научни изследвания и анализи на дейностите на членовете с цел привеждане на индустрията в съответствие със специфични ангажименти и съвместни действия за подобряване на тяхната конкурентоспособност
  4. Насърчаване на членовете да си сътрудничат в развитието на паралелната дистрибуция като средство за развиване на единния пазар на ЕС и предоставяне на иновативни лекарства на всички европейци на достъпни цени
  5. Сътрудничество с други асоциации, които имат сходни или взаимосвързани цели
  6. Гарантиране на приемането на добавената стойност, осигурена чрез паралелната дистрибуция
  7. Насърчаване на прилагането на насоките на АМЕ за Добри паралелни дистрибуторски практики (Етичен кодекс) от неговите членове и други оператори в рамките на паралелната дистрибуторска индустрия
  8. Наблюдение на инициативи на равнище ЕС и в глобален план, принос с техническа информация, представяне на отрасъла по отношение на трети страни и подпомагане при прилагането на законодателството.