Подай сигнал

Изпрати
Подай сигнал

Ползи от паралелния внос

Паралелният внос е инструментът, чрез който всеки пациент, аптека, лечебно заведение, дистрибутор или обществен фонд, ще може да усети положителният ефект на единния европейски пазар и конкуренцията, която същият насърчава за постигане на по-широк достъп до лекарства на по-изгодни цени.

Паралелен внос означава, че лекарствен продукт, за който Изпълнителната агенция по лекарствата вече е издала разрешение за търговия, се внася в България чрез търговци на едро, които са лицензирани за извършване на паралелен внос.

Паралелен внос съществува в България от 2011 година и стартира с 4 лекарствени продукта. Към днешна дата, благодарение на натрупания опит от страна на вносителите, сред които водещ е БестаМед,  на територията на България 114 лекарствени продукта са обект на паралелен внос. Потенциалът за развитие на паралелния внос в България е голям, и достигането нивата му в западните европейски държави като Германия, Дания, Швеция, Холандия и др. е постижима и реална цел, върху която целият екип на БестаМед работи посветено.

Предимства за пациентите и здравната система

 1. Конкурентни по-ниски цени на вече утвърдени лекарствени продукти
 2. Гъвкави условия и конкурентни възможности за търговците на дребно
 3. Допълнителна гаранция за произход и безопасност на лекарствата
 4. Възможност за внос на вече регистрирани лекарствени продукти при производствени, регулаторни и други видове липси или недостиг
 5. Възможност за внос на де-регистрирани лекарствени продукти, изтеглени от България по причини, несвързани с лекарствената безопасност (необходима е законова регулация)

Лекарствата и медицинските изделия от паралелен внос са с допълнителна гаранция за произход, качество и безопасност на лекарството

Произход

 • Лекарствата от паралелен внос са оригинални, висококачествени и безопасни, на по-ниска цена, които са внесени от държави от Европейското икономическо пространство
 • Всяко едно лекарство от паралелен внос е с гарантиран произход, който е доказан и верифициран не от една, а от две изпълнителни агенции по лекарствата – тази в държавата, от която се купува, и от ИАЛ в България, която издава разрешение за това лекарство след много строга процедура по проверка

Безопасност

 • Наличието на стикер показва, че е приложен много строг вътрешен контрол на веригата за доставки, съгласно изискванията на Добра дистрибуторска практика (ДДП)
 • Стикерът е знак, че лекарството е от партида, която е сертифицирана за България, от фирма производител със разрешение за производство на лекарствени продукти, сертифициран за Добра производствена практика (ДПП)
 • Стикерът върху първичната опаковка на продукта е задължителен атрибут, съгласно нормативната уредба в България. Той не само, че не нарушава първичната опаковка, а допълнително предпазва лекарството от механични нарушения на целостта на опаковката

Защита от фалшифицирани лекарства

 • Въвеждането на верификацията на лекарства цели пациентите да бъдат защитени от фалшиви продукти.
 • Паралелните дистрибутори изпълняват изискванията за сериализация и проверка на автентичността на лекарствата, както в държавата от която внасят, така и в България.
 • При паралелния внос у нас лекарствената опаковка се проверява и за съдържанието й в процеса на преопаковане и поставяне на стикер.
 • Това прави продуктите от паралелен внос в България в лекарства с най-висока степен на защита от фалшифициране и безопасност за потребителите.