Подай сигнал

Изпрати
Подай сигнал

Ползи от паралелната дистрибуция

Паралелната дистрибуция води до спестявания:

  • Тя осигурява оригинални, висококачествени и безопасни лекарства на по-ниска цена на всички национални пазари в ЕИП. Тези преки спестявания са измеримо облекчение на разходите, понесени от системите за здравно осигуряване и пациентите.
  • Тя осигурява както косвени спестявания за системите за социално здравно осигуряване, така и за потребителите, като ефективно ограничава общите увеличения на цените във фармацевтичния сектор.
  • Тя предлага европейски механизъм за облекчаване на финансирането на дефицити в националните системи за здравеопазване.

Паралелната дистрибуция стимулира конкуренцията:

  • Тя предоставя единствената форма на конкуренция за патентовани продукти, като се използват разликите в цените на различните пазари, създадени от самия производител.
  • Ускорява интеграцията на вътрешния пазар и увеличава търговията в рамките на ЕС и ЕИП
  • Може да осигури алтернативни източници на доставки на лекарства в случай на недостиг

Паралелната дистрибуция изгражда растеж:

  • Тя създаде хиляди нови предприятия и работни места в Европа, често в икономически изостанали региони
  • Тя стимулира развитието на инфраструктурата за производство и дистрибуция на лекарствени продукти
  • Тя генерира допълнителни данъчни приходи в Европа и увеличава ефективността на вътрешния пазар