Подай сигнал

Изпрати
Подай сигнал

Стани член

Българскатa асоциация за развитие на паралелна търговия с лекарства е организация, представляваща компании с мисия за обезпечаване на достъпа на българските пациенти до качествени и ефективни лекарствени продукти навреме и в пълен обем. В своите действия БАРПТЛ се основава на прозрачност и етичност, ръководи се от обществения интерес, при пълно спазване на законодателната и регулаторна рамка. Паралелните дистрибутори, които ние обединяваме, са регистрирани търговци на едро и осъществяват дейността си съобразно европейското и българското законодателство и в същото време изпълняват своя обществен ангажимент почтено, прозрачно и етично. За да кандидатствате да станете член на БАРПТЛ, е необходимо да попълните и да ни изпратите следните документи:

  • Въпросник за самооценка на кандидата
  • Декларация
  • Молба за членство
  • ПРЕПОРЪКА от член учредител на БАРПТЛ
  • ПРОТОКОЛ от ОС на дружеството кандидат за член
   Въпросник за самооценка на кандидата    Декларация    Молба за членство    ПРЕПОРЪКА от член учредител на БАРПТЛ    ПРОТОКОЛ от ОС на дружеството кандидат за член