Подай сигнал

Изпрати
Подай сигнал

Паралелната дистрибуция гарантира безопасност

Паралелната дистрибуция е безспорно безопасна. Веригата на доставки на паралелните дистрибутори е устойчива както по отношение на гарантирането на качеството, така и срещу навлизането на фалшифицирани продукти в законната верига на лекарствоснабдяване. Това се постига благодарение на следните факти:

  • Паралелните дистрибутори подлежат на същите регулаторни изисквания като производителите на оригинални или генерични продукти и подлежат на регулярен контрол от страна на компетентните национални и европейски регулаторни органи.
  • Вносителите не нарушават първичната опаковка.
  • Вносителите закупуват готови лекарствени продукти от износители, които са утвърдени и оторизирани търговци на едро.
  • Всички транзакции се извършват чрез законово уредената и контролирана верига за лекарствоснабдяване.

Паралелните дистрибутори могат да извършват изтегляне на продукти възможно най-бързо и ефективно от всеки друг участник във веригата за доставка на лекарства. Износителите и вносителите прилагат вътрешен контрол на веригата за доставки, включително проверка на продуктите и проверка на доставчика, и отговарят на строги външни регулаторни проверки, с които се гарантира безопасността на пациентите.

Паралелните дистрибутори се гордеят, че са надеждни, отговорни и професионални партньори в системата на здравеопазването. Членовете на БАРПТЛ следват стриктен Кодекс на оперативната си дейност и прилагат Добри производствени практики и Добри практики за паралелна дистрибуция.