Подай сигнал

Изпрати
Подай сигнал

Паралелна дистрибуция

Паралелната дистрибуция на лекарствени продукти в Европейската общност е абсолютно законосъобразна дейност, регламентирана от Европейското законодателство. Наименованието „паралелна” идва от същността й - това е търговия извън организираната мрежа на дистрибуция (производител – търговец на едро – аптека/болница), установена от производителите на лекарствени продукти чрез определените от тях количества за отделните държави. Както и останалата част от фармацевтичния сектор, паралелната търговия е силно регулирана и контролирана на местно и ЕС ниво. 

Паралелната търговия с лекарствени продукти създава реална конкурентна среда и подпомага регулирането на цените на лекарствените продукти в държавите-членки, и поради това следва да бъде защитавана, толерирана и насърчавана.

Свободното движение на стоки, включително лекарства, в границите на единния Европейски пазар е фундаментален и основополагащ принцип на Европейското законодателство, даващо право на Европейските граждани на достъп до лекарства от това място в Европа, където цените са най-ниски.

Паралелната дистрибуция на лекарства, както и при други стоки, противодейства на ценовите различия между различните национални пазари в рамките на Европейското икономическо пространство (EИП). Паралелните дистрибутори купуват продукти, маркетирани от оригиналните фармацевтчини производители на по-ниска цена в една страна и ги продават в друга страна, където цената е по-висока. Подобен вид търговия е законна по силата на правилото за регионално изчерпване на правото на собственика на търговската марка, прилагани в ЕС и EИП.

Компаниите, осъществяващи паралелна търговия с лекарствени продукти, са интегрирана част от Европейския фармацевтичен пазар и веригата на лекарствоснабдяване, и добавят стойност за обществото като въвеждат ценова конкуренция  на пазара, като се явяват допълнителен филтър за проверка на безопасността на продуктите. Компаниите, осъществяващи паралелна дистрибуция на лекарствени продукти, са лицензирани от регулаторните органи на съответната държава член на ЕС и работят в съответствие с изискванията на добрите практики за производство и/или дистрибуция на лекарства.

Паралелните дистрибутори на лекарства да  осигуряват възможност за  спестявания за обществените организации, закупуващи лекарства, като едновременно гарантират, че тези лекарства са с доказан произход от ЕС и са част от законната верига на лекарствоснабдяване.

Лицензираните търговци на едро доставят лекарства от оригиналните произодители с единствен източник Европа, като те са проверени внимателно съгласно законодателството на ЕС и национални регулации, които важат за фармацевтичните производители. Лекарствата, произведени в същите заводи и продадени чрез същите канали, са  идентични на продуктите, които са дистрибутирани от локалния собственик на марката, но са по-евтини.

Вече над 40 години пациентите получават гарантирано спестяване от паралелната търговия, която носи със себе си конкуренция на иначе затворения фармацевтичен пазар, и предоставя подобрен достъп до лекарства, които са обект на ограничено или проблемно разпространение.