Подай сигнал

Изпрати
Подай сигнал

AME

БАРПТЛ е активен член на Европейската асоциация на еврофармацевтичните компании (EAEPC), която през 2020 се преименува на Affordable Medicines Europe.

На 21 януари 2020 Европейската асоциация на евро-фармацевтичните компании, EAEPC, промени името си на Affordable Medicines Europe - „Достъпни лекарства Европа“. Това бе обявено в Брюксел в рамките на събитие, на което бяха представени нови проучвания за икономиите на разходи, генерирани благодарение на паралелен внос през 2018 г. в Полша, Германия, Швеция и Дания. Общо спестяванията за здравните системи и пациентите в четирите страни възлизат на 3,2 милиарда евро за 2018, което спомага лекарствата да са по-достъпни.

Име, което отразява мисията на индустрията

Всеки ден паралелни дистрибутори идентифицират разликите в цените на лекарствата през европейските граници и благодарение на единния пазар на ЕС спомагат за общият ефект на намаляване на цените от една държава-членка в друга. Въвеждайки конкуренция, дистрибуторите поставят под въпрос възможностите на фармацевтичните производители да извлекат максималната цена във всяка държава - особено за лекарствата с активен патент.

„Новото ни име отразява по-добре смисъла на нашата индустрия; да направим лекарствата по-достъпни за здравните системи и пациентите в ЕС. Ние ефективно се борим с геоблокирането на лекарства в безопасна и регулирана рамка в името на всеки един пациент“, заяви председателят на Достъпни лекарства Европа Йорг Гелер.

Значителни икономии на разходи за системите на здравеопазване в ЕС

Достъпни лекарства Европа публикува доклад, който обобщава резултатите от редица нови проучвания, анализиращи спестяванията, генерирани в Полша, Германия, Швеция и Дания през 2018 г.; съответно 124 милиона евро в Полша, 2,8 милиарда евро в Германия, 235 милиона евро в Швеция и 82 милиона евро в Дания. Общият обем спестени разходи за лекарства благодарение на паралелната дистрибуция възлизат на 3,2 милиарда евро.

„Тези нови проучвания потвърждават това, което от десетилетия се повтаря от платците в здравеопазването; паралелният внос е жизненоважен за поддържането на достъпа до лекарства. Това касае не само западните страни в ЕС, но и на пазари като Полша, където паралелният внос расте бързо“, продължи Йорг Гелер.

“Достъпността е на първо място в политическата програма за здравеопазване и с 3,2 милиарда евро спестявания само за четири страни през 2018 г. нашата индустрия очевидно е най-ефективният инструмент, който се предлага на политиците днес “, заключи Йорг Гелер.

Намаляването на недостига на лекарства е част от нашия принос

В момента ЕС е изправен пред сериозен недостиг на лекарства и проблемът се изостря през последните няколко години. Той се дължи основно на проблеми с доставките и ограничения от производителите, а паралелната дистрибуция допринася за преодоляването му.

“През последната година спомогнахме за преодоляване на недостига на лекарства в Дания, Испания, Великобритания и др. Въпреки че трябва да се намерят дългосрочни решения на проблемите с доставките и ограниченията, ние продължаваме да обслужваме пациентите ежедневно“, каза още Йорг Гелер.

Достъпни лекарства Европа (AМЕ) е единствената организация с нестопанска цел в Брюксел, която обединява лицензираната европейска фармацевтична паралелна дистрибуторска индустрия, подкрепяйки постиженията на индустрията и ползите от нейните продукти. БАРПТЛ е член на АМЕ и активно участва в развитието на добрите практики в паралелната дистрибуция на лекарства от 2013 година.

Чрез прякото членство на 14 национални асоциации и 21 отделни дружества, АМЕ обхваща около 100 фирми от 24 страни, участващи в паралелна дистрибуция в Европейското икономическо пространство (ЕИП), което представлява 80% от обема на цялата индустрия. Компаниите, членуващи в АМЕ, са в по-голямата си част малки и средни предприятия (МСП).

EAEPC, вече позната под името Достъпни лекарства Европа, е основана през юни 1998 г., но паралелното разпространение на лекарства започва много преди асоциацията да бъде учрездена - преди повече от четири десетилетия. В миналото паралелната дистрибуция се осъществява предимно от юг на север, но през последните петнадесет години тя даде възможност на европейския единен пазар да осигурява достъпни лекарства за всичи европейски пациенти. АМЕ е и остава единственият орган, който обединява всички паралелни дистрибутори на лекарства от цялото Европейско икономическо пространство.

Всички продукти, които се обработват от членовете на АМЕ, имат национален и / или европейски лиценз и разрешение от страна на регулаторните органи и се предлагат изключително от държави от Европейското икономическо пространство (ЕИП) и се продават само в законната верига на лекарствоснабдяване.

АМЕ е символ на прозрачността в индустрията и е ценен източник на експертни познания в областта на паралелната дистрибуция. АМЕ е конструктивен партньор на институциите и потребителите на здравни услуги на европейско и национално равнище.