Подай сигнал

Изпрати
Подай сигнал

Постоянно преустановяване на продажбите на лекарствени продукти

Публикувано на интернет страницата на Изпълнителната агенция по лекарствата 

Лекарствен продукт: Konakion MM 10 mg/ml solution for injection - 1 ml x 5
 Активно вещество: Phytomenadione
 ПРУ: Roche Bulgaria EOOD
 Дата на преустановяване : август 2019 г.
 Терапевтични показания: Konakion MM 10 mg/ml solution for injection - 1 ml x 5 е показан като антидот на антикоагуланти от кумаринов тип за лечение на кръвоизлив или риск от кръвоизлив в резултат на тежка „хипотромбинемия“ (т.е недостиг на кръвосъсирващи фактори II, VII, IX и X) с различна етиология, включително предозиране на антикоагуланти от кумаринов тип, тяхното комбиниране с фенилбутазон и други форми на хиповитаминоза К ( напр. при обструктивна жълтеница, както и при чернодробни и чревни нарушения и след продължително лечение с антибиотици, сулфонамиди и салицилати).

Лекарствен продукт: Cymevene 500 mg powder for concentrate for solution for infusion x 1
Активно вещество: Ganciclovir
ПРУ: Roche Bulgaria EOOD
Дата на преустановяване :  август 2019 г.
Терапевтични показания: Cymevene 500 mg powder for concentrate for solution for infusion x 1 е показан при възрастни и при юноши над 12-годишна възраст за: -лечение на цитомегаловирусно (CMV) заболяване при имунокомпроментирани пациенти; -профилактика на CMV заболяване при пациенти с лекарство-индуцирана имуносупресия (напр. след органна трансплантация или химиотерапия при онкологично заболяване).
Лекарствен продукт: NuvaRing 0,120mg/0,015mg per 24 hours, vaginal delivery system х 1
Активно вещество: Ethinylestradiol, Etonogestrel
ПРУ: N.V. Organon
Дата на преустановяване : 14.03.2018 г.
Терапевтични показания: Контрацепция. Предназначен е за жени във фертилна възраст. Безопасността и ефикасността са доказани при жени на възраст от 18 до 40 години. Решението да се предпише NuvaRing трябва да се вземе след като се преценят настоящите рискови фактори при всяка отделна жена, в частност свързаните с венозна тромбоемболия (ВТЕ), както и рискът от ВТЕ при употреба на NuvaRing се отнася с риска при употреба на други комбинирани хормонални контрацептиви.
 Лекарствен продукт: Presinex 10 micrograms/dose nasal spray, solution - 60 doses, 6ml
 Активно вещество: Desmopressin
 ПРУ: ДВК Фарма ЕООД
 Дата на преустановяване : осигурени количества до март 2018 г.
 Терапевтични показания: Лечение на вазопресин-чувствителен централен безвкусен диабет. Диагностичен тест за бъбречен концентрационен капацитет.

Лекарствен продукт: Cordibenz plus 20 mg/25 mg film - coated tablets x 30
Активно вещество: Benazepril, Hydrochlorthiazide
ПРУ: Actavis Group PTC
Дата на преустановяване : 01.09.2018 г.
Терапевтични показания: Есенциална хипертония, когато е показано лечение с комбиниран продукт. Фиксираната комбинация Кордибенз плюс не е подходяща за начална терапия или титриране на дозата, но е подходяща за заместване на свободна комбинация на 10 mg и 20 mg беназеприлов хидрохлорид и 12, 5 mg или 25 mg хидрохлоротиазид при поддържаща терапия.
Лекарствен продукт: Flutasin 250 mg tablets x 30
Активно вещество: Flutamide
ПРУ: Actavis ЕАД
Дата на преустановяване : 10.2019 г.
Терапевтични показания: Прилага се за лечение на напреднал карцином на простата, при който е показано потискане на ефектите на тестостерона.

Като начално лечение – в комбинация с LHRH-агонист;
Като допълнителна терапия към вече започнато лечение с LHRH-агонист;
При хирургично кастрирани пациенти;
При пациенти, които не са се повлияли от други форми на хормонално лечение или при пациенти, които не могат да толерират такова лечение.
Като компонент на лечението, използвано при локално прораснал B2-C2 (T2b-T4) рак на простатата, Флутасин е показан за намаляване обема на тумора, за усилване на контрола върху тумора и за удължаване на периода на ремисия; при обемни тумори, ограничени в простатата (стадий B2 или T2b).

Лекарствен продукт: Glucopress tablets 5 mg x 30
Активно вещество: Glipizide
ПРУ: Actavis ЕАД
Дата на преустановяване : 01.01.2019 г.
Терапевтични показания: Глюкопрес се прилага като допълнение към диетата при пациенти с диабет тип 2, при които подходящата диета, приложена самостоятелно, не е дала резултат.

Лекарствен продукт: Papaverin Actavis 50 mg tablets x 40
Активно вещество: : Papaverine
ПРУ: Actavis ЕАД
Дата на преустановяване : 01.03.2019 г.
Терапевтични показания: Симптоматично лечение на спазми на гладката мускулатура (стомашно-чревни, жлъчни, бъбречни и уретерални колики).

Лекарствен продукт: Ixel 25 mg hard capsules x 56; Ixel 50 mg hard capsules x 56
Активно вещество: Milnacipran
ПРУ: Pierre Fabre Medicament
Дата на преустановяване : 15.05.2018 г.
Терапевтични показания: Лечение на големи депресивни епизоди при възрастни.

Покажи всички публикации