Подай сигнал

Изпрати
Подай сигнал

Процесът на сериализация и верификация е успешно въведен в БестаМед

Дерек Колман е управляващ директор на Quick Pharm Solutions, които са доставчици на софтуерни и хардуерни решения по Европейската директива за  фалшифицираните лекарства. Дерек и неговият екип са проектирали EasyFMD като решение, което би позволило на аптеките, болниците и търговците на едро ефективно да отписват продукти от националните хъбове.

Дерек  Колмън е член на управителния съвет, представляващ сектора на паралелната дистрибуция, в Ирландската организация за верификация на лекарствата. Участвал е в 2 одита по Добра производствена практика, възложени от EAEPC.

Завършил ли е процесът по сериализация в БестаМед?
Директивата за предотвратяване на навлизането на фалшифицираните лекарства във веригата за лекарствоснабдяване е много сложен проект, а за паралелните дистрибутори сложността е още по-голяма, тъй като те трябва да обхванат входящите баркодове , за да започнат производствения си процес.
През последните месеци Quick Pharm Solutions работи в тясно сътрудничество с БестаМед, за да гарантира, че целият процес протича гладко и са спазени сроковете, които сме си поставили.
Последният етап от финализирането на хардуерната инсталация беше инсталирането на система за печат и пускането в експлоатация на софтуера Direct Connect Manager. Този етап бе успешно приключен на 16 ноември. Да, процесът в БестаМед е успешно завършен и въведен в добрата им производствена практика.

Колко компании трябва да се включат в хъба на EMVO и колко са те към момента?
Към днешна дата - 21 ноември 2018 - има 351 свързани компании от общо 2500. Компаниите трябва да се свързват към EMVO чрез https://emvo-medicines.eu/

Каква допълнителна безопасност и качество добавя процесът на сериализация и верификация, имплементиран от БестаМед?
Сега, когато БестаМед въведоха системата за сериализация, фармацевтите и пациентите вече могат да бъдат напълно сигурни, че сериализираните лекарства на БестаМед са с най-високо качество и отговарят на всички изисквания съгласно Директивата за предотвратяване на навлизането на фалшифицираните лекарства във веригата за лекарствоснабдяване.

Моля, споделете повече за иновациите и технологиите в този процес?
Тъй като БестаМед е едновременно и притежател на разрешение за употреба, и търговец на едро, те трябва да се свързват с различни системи. Като търговец на едро, БестаМед трябва да се свърже с националния център на Българската организация за верификация на лекарствата (БОВЛ), а като производител - с европейския център.
Използването на софтуера EasyFMD за свързване с националния хъб на БОВЛ позволява на БестаМед да извършва всички дейности, които се изискват в качеството му търговец на едро.
Използването на софтуера ни Direct Connect Manager, свързващ се с европейския център (EMVO), позволява на БестаМед да изпълнява всички дейности, които са изискуеми в качеството му на дистрибутор и ПРУ от паралелен внос.
И двете софтуерни програми работят с конвейрните системи  на Quick Pharm Solutions, които позволяват високоскоростно улавяне на входящите пакети и отделно печатане на 2D баркодовете.

Как оценявате процеса на имплементиране и компетенциите на БестаМед?
От самото начало на този проект екипът на БестаМед се посвети напълно на  всички новости и предизвикателства, свързани с този процес. Количество нова информация и броят на процедурите, които трябва да бъдат разбрани и въведени на практика, е огромен. На всички етапи сътрудничеството и съвместната работа между нашите 2 компании ние успяхме да постигнем целите си и да спазим всички заложени срокове.

Какви са впечатленията Ви от процеса на сътрудничество?
За нас беше удоволствие да работим с целия екип в БестаМед по този проект, като техният положителен подход към работата създаде цялостно усещане за удовлетвореност от съвместното ни сътрудничество. Знам, че бъдещето за компанията е много светло, след като с такъв професионализъм се справи с подобно огромно голямо предизвикателство.

Покажи всички публикации