Подай сигнал

Изпрати
Подай сигнал

Отворено писмо относно забрана на износ на лекарствени продукти

Българската асоциация за развитие на паралелната търговия с лекарства се обръща към институциите, медиите и обществото в резултат на издадена от Министерството на здравеопазването заповед за забрана на износа на лекарствени продукти с номер РД-01-606 от 2 ноември 2023. 

 

На основание чл. 68 от Административно процесуалния кодекс бихме искали ние и медиите да получим достъп до пълната информация и всички налични документи и анализи, въз основа на които е взето решението за издаване на заповедта за забрана на износа на над 90 лекарствени продукта. Опасяваме се, че то е непрозрачно и не се основава на конкретен анализ на причините за сигналите за липси в аптечната мрежа. Посочените мотиви и данни за разликата между предписани и отпуснати лекарства са общи и подвеждащи, като не става ясно дали те се отнасят за предписания по НЗОК или за „бели“ рецепти, и за кои продукти. В официално писмо до БАРПТЛ НЗОК заявява, че не следи предписаните лекарства и съответно не може да предостави данни колко от рецептите за пациенти диабет са изпълнени. Не е анализирана и причината за неизпълнение на предписаните и неотпуснати лекарства на „бели“ рецепти. Не става ясно как се прави връзката между неизпълнените рецепти и износа на лекарства. Още повече, че по наша информация от притежатели на разрешения за употреба (ПРУ), търговци на едро и търговци на дребно, към момента в страната има наличности от антидиабетни лекарствени продукти. 

 

Бихме искали да поставим въпроса как на фона на изброените от ПРУ в уведомленията им до Изпълнителната агенция по лекарствата причини за прекъсване на доставките, предизвиквали недостиг до момента, като производствени проблеми, неритмични доставки, свърхпотребление и ползване на лекарства извън регистрираните показания у нас, институциите стигнаха до извода, че износът е основната причина за дефицит? 

 

Защо след като многократно сме информирали публичната администрация, че инсулините от паралелен внос не могат да достигнат до пациентите поради административни пречки, държавата не предприе действия в полза на болните от диабет, като осигури още един начин за подобряване на достъпа им до лечение? 

 

Проблемите в лекарствоснабдяването са комплексни, а причините за недостиг разнородни и всеки един от тях трябва да се адресира с анализ и работещи решения, а не чрез затваряне на България към единния пазар на Европейския съюз. Именно от останалите страни-членки у нас макар и с трудности има 300 разрешения за паралелен внос.  

 

Държим да припомним, че при редица кризисни ситуации на липса на лекарства паралелната дистрибуция е осигурявала решения за пациентите у нас. В последните години чрез платформата си за сигнали за недостиг на страницата ни https://www.parallel-trade-development.org/ сме помогнали на над 2000 пациенти и сме в готовност да продължим да подпомагаме в намирането на необходимите им лекарства.  

 

Боряна Маринкова,   

Изпълнителен директор на БАРПТЛ  

Покажи всички публикации