Подай сигнал

Изпрати
Подай сигнал

Мобилното приложение помага на пациентите да намерят своето липсващо лекарство

Недостигът на лекарства трябва да се преодолява с пропорционални и ефективни мерки

 

Недостигът на лекарства е едно от най-големите предизвикателства пред съвременните общества. И ако реалният му размер е трудно да бъде изчислен, то е лесно да се идентифицират причините за него. Така след анализ на близо 22 500 случая на недостиг в ЕС, Европейската комисия заключава, че най-честите причини касаят производствени проблеми, спиране от производство на остарели лекарствени формули, изтичане на патенти, проблеми при спазването на изискванията за Добра производствена практика, както и липса на икономическа изгода от продажбата на определени лекарства. Комисията посочва още, че недостигът може да има национален или регионален характер и подчертава, че всеки недостиг засяга едновременно около 1.25 държави в ЕС.

На фона на тази статистика, данните за размера на недостига в България са по-оскъдни. Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ) съобщава за 3200 лекарства, които са изтеглени от България между 2014 г. и 2023 г.  Само за миналата година броят на дерегистрираните лекарствени продукти е 212.

„За съжаление в България не се анализарат факти и не се търсят работещи решения за недостига, а се издават забранителни  заповеди, нарушаващи българското и  европейското право. ЕК три пъти ясно изрази позицията си към забраните за износ и готвените промени в ЗЛПХМ, чиято самоцел е нумеричното увеличаване на забранените за износ лекарства. Първо Европейският комисар по здравеопазване Стела Кириакиду се обяви срещу първата забранителна заповед,  последва прекратяване на нотификацията й и на всички последващи забранителни заповеди. Третото възражение на ЕК е позицията по предстоящите промени в ЗЛПХМ. Сега е ред на правителството да покаже дали разбира отношението на ЕК за подхода на България и да се съобрази с нея“, казва Боряна Маринкова, изпълнителен директор на Българската асоциация за развитие на паралелната търговия (БАРПТЛ).

Една платформа, хиляди сигнали

Всички тези обезпокоителни данни още през 2018 г. подтикват БАРПТЛ да създаде своя платформа за пациентски сигнали. „Идеята ни беше като използваме експертизата си,  да помагаме на пациентите да намират своите продукти. За 5 години обработихме малко над 2300 сигнала, като 23% от тях касаеха продукти с временно преустановен внос, 22% - продукти с трайно преустановен такъв, 9% за нерегистрирани лекарства и 5% за болнични медикаменти, които няма как да бъдат закупени в аптеки“, споделя Маринкова.

Наличните 41

Статистиката на БАРПТЛ обаче показва, че в 41% от сигналите пациентите търсят продукти, които са налични в България, но не ги откриват в най-близката аптека поради логистични причини. На всички тях Асоциацията успява да помогне, което я мотивира да продължи работата си с пациентски сигнали, но в още по-голям мащаб.

В резултат от пандемията от COVID-19 проблемът с недостига се задълбочава на глобално ниво, като европейските органи алармират, че за справянето с него са нужни устойчиви държавни политики. За съжаление, липсата на отворени модели за достъп до лекарства и пълно използване на възможностите на паралелния внос затрудняват пациента, което е и причината БАРПТЛ да направят следващата голяма крачка като потърсят за подкрепа водещите търговци на едро с лекарства.

„Потърсихме подкрепа в Българската асоциация на търговците на едро с лекарства (БАТЕЛ), защото,  те обединяват водещите напълно интегрирани доставчици на здравни услуги у нас. Тези са участниците във веригата на лекарство снабдяването, които на първо място имат информация дали има недостиг на национално ниво и които имат капацитета да ни подкрепят още по-бързо и гъвкаво да помагаме на пациентите, подали сигнал“, отбелязва Маринкова.

Едно партньорство = мобилното приложение „Намери своето лекарство“

„Когато БАРПТЛ се обърнаха към нас, ние обещахме, че ще използваме целия наличен ресурс на нашите членове, за да помогнем на пациента, така както сме го правили и досега. И като казвам ресурс, имам предвид гъвкавата верига на доставки, която те са изградили, ресурса да поддържат най-широкото продуктово портфолио у нас – за момента от над 22 000 артикула, силните им партньорства с компании от различни държави и много други.“, казва Оля Василева, изпълнителен директор на БАРПТЛ.

Към онзи момент въпросът, който стои пред БАРПТЛ и БАТЕЛ не е какво да направим, а как да го направим, за да е удобно за пациентите. Така идва и решението за създаване на мобилното приложение „Намери своето лекарство“.

По данни на НСИ с дял от 78.3% мобилният телефон или смартфон е устройството, което основно се ползва за достъп до интернет. Затова и „Намери своето лекарство“ е налично в двете водещи платформи Google Play за Android и App Store за Apple.

Времето за подаване на сигнал е под 1 мин – средно около 20 секунди, като за е нужно да бъдат попълнени само три полета – търсено лекарство, населено място и телефон за връзка.

Ангажиментът

При получаването на сигнал, БАРПТЛ и БАТЕЛ поемат ангажимент да се свържат с пациента и да му върнат отговор до 48 часа.

В момента двете асоциации си партнират с над 700 индивидуални и вериги аптеки. „Интересен факт е, че след като пуснахме „Намери своето лекарство“ с нас се свързаха още аптеки, които изразиха желание да ни партнират. Но освен от фармацевти, силна подкрепа и припознаване получихме и от лекарското съсловие, които още с представянето на приложението, изразиха желание да го доразвием и в тяхна подкрепа“, допълва още Оля Василева.

„Най-често ни сигнализират за лекарства с временно преустановен внос, за които не е подадена информация кога ще бъдат възобновени достваките у нас, натъкваме се и на казуси изчерпани количества лекарства, за което информация към властите няма“, съобщава Боряна Маринкова и допълва, че в тези случаи пациентите се съветват максимално бързо да се консултират с лекуващия си лекар, за да не прекъсват терапията си. БАРПТЛ пък разглежда всички тези лекарства за възможност да бъдат доставяни чрез паралелен внос.  

 

От тук накъде

За 4 дни от старта на „Намери своето лекарство“ от БАРПТЛ и БАТЕЛ получават и обработват над 800 сигнала. И към днешна дата те споделят, че продължават да идват не малко сигнали.
Именно затова двете асоциации решават, че ще захранват регулярно и институциите с данни.

„Нашата цел е да бъдем честни и открити, както и досега. Приложението „Намери своето лекарство“ е изцяло насочено към потребителите, но както БАРПТЛ, така и БАТЕЛ, ще продължим да предлагаме на институциите ефективни подходи за недопускане на недостиг и очакваме да се вслушат в нашите предложения за осъвременяване на законодателството за отваряне на системата за доставки от ЕС,“ отбелязва Маринкова.

Според БАТЕЛ „Крайно належащо е институциите да започнат да вземат решения на база данни, а не както досега – на хипотези. Вярваме, че това е едното условие за справяне с предизвикателствата от недостига, а другото институции и участници във веригата на лекарство снабдяването да работят в диалог, в центъра на който е пациентът!

Двете асоциации споделят още, че им предстоят разговори с лекарските асоциации, за да идентифицират в каква посока приложението „Намери своето лекарство“ може да се доразвие, така че да бъде полезно и за тях. А що се отнася до пациента – приложението ще се развива и като платформа за достоверна информация за процеса на лекарство снабдяването, националната и паралелната дистрибуция на лекарства, които са градивен елемент на достъпа до терапия.

Покажи всички публикации