Подай сигнал

Изпрати
Подай сигнал

Асоциацията за паралелната търговия с лекарства с позиция за доклада на ДАНС

Паралелните дистрибутори спазват закона и настояваме той да се приложи в цялата си строгост към тези, които го нарушават, пишат от Асоциацията

 

Българската асоциация за развитие на паралелната търговия с лекарства (БАРПТЛ) изразява своята позиция във връзка с интерпретацията в публичното пространство на резултатите, изводите и препоръките в доклада на Държавната агенция за национална сигурност (ДАНС).

 

Здравната комисия в НС приема сигнали за липсващи лекарства

Търговците на едро: Недостиг на лекарства - най-често заради производствени проблеми или свръхпотребление

„Като спазващи стриктно нормативната база и обществения интерес паневропейски дистрибутори апелираме за прилагане на цялата строгост на закона срещу всички, които го погазват. 

Ясно заявяваме, че ние остро осъждаме всички престъпления с лекарства - купуването от аптеки с цел продажба е незаконно, изнасянето на продукти от забранителния списък на Специализирана електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти, включени в Позитивния лекарствен списък на Република България (СЕСПА) е незаконно и следва да бъде наказвано с цялата строгост на закона. Всеки член от БАРПТЛ спазва регулацията, разграничава се от престъпленията с лекарства и многократно сме призовавали за криминализирането им. Ние сме подали сигнал и за незаконна продажба на лекарства по пазари и в сайтове, но няма предприети мерки, а в същото време се правят опити да се ограничи и забрани легалната дейност по търговия с лекарствени продукти. Проблемът не е в законодателството, а в слабия превантивен и текущ контрол. Обявяваме се за холистичен подход и обсъждане на проблемите в лекарствоснабдяването и против отправянето на безпочвени обвинения срещу дистрибуторите.

Категорично не сме съгласни с твърденията, че действащите законови нормативни документи облагодетелстват търговците на едро. Членовете на нашата асоциация спазват безусловно законовите си задължения и ангажиментите към обществото. Нашата дейност е единствената в здравеопазването, която е ограничена със забранителен списък, с цел защита на пациентите. Парадоксът е, че когато един продукт е забранен за износ, не съществува никаква норма и насърчителна мярка, чрез която да се достави повече в страната. Създаването на забрана за износ не е достатъчно действие, за да има лекарства за пациентите.

В доклада е написано, че до март 2022 изчислението на недостига е правено по формула, която не отговаря на нормативната база. Министърът на здравеопазването след одит на „Информационно обслужване" се разпорежда за спазване на закона и едва тогава започва да се прилага определената със Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ) от 2018 година формула за генериране на забранителен списък. Апелираме да се установи кога и от кого е приложена изначално грешната формула, за да бъде погазен ЗЛПХМ.

В доклада се потвърждава, че СЕСПА и формулата работят в защита на обществения интерес. Тя забранява за износ определени лекарствени продукти. Същевременно са установени 3 фирми, които неправомерно са изнесли лекарства, които са били забранени за износ чрез СЕСПА. Видно е, че тези лекарства са били под строг мониторинг на държавата, но недобросъвестни лица умишлено са нарушили закона. В ЗЛПХМ, чл. 284д са предвидени сериозни санкции – „… глоба в размер от 50 000 до 100 000 лв., а при повторно извършване на същото нарушение - с глоба в размер от 100 000 до 150 000 лв.“Ние питаме наложени ли са тези глоби? Отнети ли са лицензите на тези фирми? И още ДАНС установили ли са нерегламентирани практики в аптеките и болниците, за които се твърди? А има ли нарушения при притежателите на разрешения за употреба - изпълнявали са те задълженията в защита на обществения интерес?

Нито един от цитираните субекти, нарушили закона, не може и не следва да бъде назоваван паралелен търговец. И остро възразяваме срещу опита да се заклеймява с внушения и определения целия сектор на търговия на едро с лекарствени продукти в България и ЕС. Паралелните дистрибутори спазват всички закони и допринасят чрез вътреобщностни доставки при недостиг на лекарства у нас. Примерите, които можем да посочим тук са много и обхващат инхалаторни продукти за деца, антибиотици, лекарства за хипертония, имуносупресори, лекарства за злокачествени заболявания, в момента имаме готовност и с инсулини от паралелен внос стига поднормативната база да разреши достъпа на пациенти до тях.

В доклада са описани и основните причини за недостиг на лекарства у нас - свръхпотребление и презапасяване, ползване на лекарствени продукти за тежки заболявания и при най-леки симптоми, самолечение с антибиотици, производствени проблеми поради липса на суровини, нарушаване на логистичните процеси заради войната в Украйна и др. Нито една от тези причини не е свързана със законната дейност на паралелните дистрибутори. Европейската агенция по лекарствата има официален списък на лекарствата в недостиг и в целия Европейски съюз те са 22. В настоящия списък на СЕСПА те са 44 или два пъти повече от тези в целия Европейски съюз.

ДАНС дават насоки за справяне с недостига като се позовават на правилата на Европейската агенция по лекарствата валидни за цяла Европа. В тях не се съдържат насоки за ограничаване на свободното движение на стоки, а се адресират реалните причини за дефицити, свързани с производството им и покриването на търсенето от страна на пациентите, а именно - ранно уведомяване от производителите, когато се очакват проблеми с доставките, оптимизиране на системите за качество и повишаване на устойчивостта на мултинационалните вериги на доставки. Ние настояваме за европейски подход при справянето с недостига и за отваряне на страната чрез насърчителни мерки за повече внос от Притежателите на разрешения за употреба и Притежателите на разрешения за употреба от паралелен внос“, пишат още в позицията си до медиите от Асоциацията.

 

линк към статията

Покажи всички публикации